XBC/XEC-SU, XGB

제조사. LLS ELECTRIC, 엘에스일렉트릭

제품군. XGB, PLC, XBC/XEC-SU Series

비고. 일체형 PLC, 옵션카드 가능 / 증설 7대 가능

평균납기일. 0~60일 (재고 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS PLC, XGB XBC/XEC-SU PRICE INFORMATION 


XGB, XBC/XEC-SU Series

금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

ProductNameI/O

Output

Power

PC연결 Port

옵션카드

증설카드

PriceBuy Now 
XBC-DR20SU
XBC-DR30SU
XBC-DR40SU
XBC-DR60SU
IN12 / Ry8
IN18 / Ry12
IN24 / Ry16
IN36 / Ry24

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

197,600
205,100
266,800
329,500
XBC/XEC-DR20SU
XBC/XEC-DR30SU
XBC/XEC-DR40SU
XBC/XEC-DR60SU
XEC-DR20SU
XEC-DR30SU
XEC-DR40SU
XEC-DR60SU
IN12 / Ry8
IN18 / Ry12
IN24 / Ry16
IN36 / Ry24

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

197,600
205,100
266,800
329,500
XBC-DN20SU
XBC-DN30SU
XBC-DN40SU
XBC-DN60SU
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12
IN24 / Tr16
IN36 / Tr24

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

197,600
205,100
266,800
329,500
XBC/XEC-DN20SU
XBC/XEC-DN30SU
XBC/XEC-DN40SU
XBC/XEC-DN60SU
XEC-DN20SU
XEC-DN30SU
XEC-DN40SU
XEC-DN60SU
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12
IN24 / Tr16
IN36 / Tr24

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

197,600
205,100
266,800
329,500
XBC-DP30SU
XBC-DP40SU
XBC-DP60SU
IN18 / Ry12
IN24 / Ry16
IN36 / Ry24

TR, PNP

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

210,800
271,000
332,200
XBC/XEC-DP30SU
XBC/XEC-DP40SU
XBC/XEC-DP60SU
XEC-DP30SU
XEC-DP40SU
XEC-DP60SU
IN18 / Ry12
IN24 / Ry16
IN36 / Ry24

TR, PNP

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

2 EA

7 Module

210,800
271,000
332,200

* XBC/XEC-SU Series는 옵션카드 사용 가능 / 증설 7대 가능입니다.

* 부가세 별도 금액입니다.

LS PLC, XGB XBC/XEC-SU CATALOG