XGT, CPU

제조사. LLS ELECTRIC, 엘에스일렉트릭

제품군. XGT, PLC, XGT CPU

비고. PLC, XGT PLC

평균납기일. 0~60일 (재고 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS PLC, XGT CPU PRICE INFORMATION 


XGT CPU Module

금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

ProductNameCapacitor

I/O Pt

Device Pt

증설수

Program

PriceBuy Now 
XGK-CPUE
XGK-CPUS
XGK-CPUA
XGK-CPUH
XGK-CPUU
64 KBytes
128 KBytes
128 KBytes
256 KBytes
512 KBytes 

1,536

3,072

3,072

6,144

6,144

32,768

1단

3단

3단

7단

7단

LS전용 언어
Master-K
185,800
444,300
667,400
814,100
1,212,700
XGK-CPUEXGK-CPUS
XGK-CPUAXGK-CPUH
XGK-CPUU

XGK-CPUSN
XGK-CPUHN
XGK-CPUUN
256 KBytes
512 KBytes
1 MBytes

3,072

6,144

6,144

65,536

3단

7단

7단

LS전용 언어
Master-K
467,000
855,000
1,273,700
XGK-CPUSN
XGK-CPUHN
XGK-CPUHN
XGI-CPUE
XGI-CPUS
XGI-CPUH
64 KBytes
128 KBytes
512 KBytes

1,536

3,072

6,144

32,768

32,768

131,072

1단

3단

7단

IEC 언어
GLOFA
185,800
444,300
814,100
XGI-CPUE
XGI-CPUS
XGI-CPUH
XGI-CPUU
XGI-CPUU/D
XGI-CPUUN
1 MBytes
1 MBytes
2 MBytes

6,144

131,072

7단

IEC 언어
GLOFA
1,212,700
1,364,200
1,273,000
XGI-CPUU
XGI-CPUU/D
XGI-CPUUN

* 부가세 별도 금액입니다.

LS PLC, XGT CPU CATALOG