HOME  ▶  자동화 솔루션  ▶  슬롯형 PLC  ▶  XGT, CPU

PLC, XGT CPU

2SK SLOT PLC, XGT

XGT CPU

제조사. LS산전

공급사. 2SK 직영대리점

제품군. PLC, XGT

비고. XGT, CPU

평균납기일. 0일

DownloadXGT 카달로그  / XGT 외형도

DownloadXGI CPU 사용설명서

BUY NOW

XGT CPU

Download Cable

Description

XGT, CPU UNIT

Model
Note
판매가
XGI-CPUU *
XGI-CPUUN *
GLOFA CPU
1,321,600
1,387,700
XGI-CPUH
XGI-CPUS
XGI-CPUE
GLOFA CPU
887,200
484,100
202,400
XGK-CPUUN *
XGK-CPUHN *
XGK-CPUSN *
MASTER-K CPU
1,387,700
931,800
508,900
XGK-CPUU *
XGK-CPUH *
MASTER-K CPU
1,321,600
887,200
XGK-CPUA
XGK-CPUS
XGK-CPUE
MASTER-K CPU
726,900
484,100
202,400

* 부가세 별도 금액입니다.

* *표는 주문사양입니다.XGT, 다운로드 케이블

Model
Note
판매가
USB-301A
다운로드케이블
28,600

* 부가세 별도 금액입니다.
XGT CPU Catalog

관련제품Our Company

경기도 안양시 동안구 엘에스로76 16동 111호  사업자등록번호.657-76-00077  상호.투에스케이 

대표자.신재운  통신판매업신고번호.제2017-안양동안-0311호 

E.mail. 2sk@2sk.co.kr  Tel.1833-7728  Fax.031-479-3585

 Copyright ⓒ 2SK RETAIL, 투에스케이 리테일


이용약관 / 개인정보처리방침 / 공정거래위원회